Hi, How Can We Help You?

Družstevné právo

img

Družstevné právo

Vďaka bohatým skúsenostiam v oblasti družstevného práva Vám dokážeme poskytnúť pomoc vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa družstva – založenie družstva, príprava a zmena interných dokumentov (stanovy a pod.), pomoc s organizáciou členskej schôdze (vrátane vyhotovenia zápisnice), rovnako zabezpečíme výkup/predaj družstevných podielnických listov a prevod členských práv, zastúpenie družstiev ako aj jednotlivých členov družstiev v súdnom konaní resp. v mimosúdnom rokovaní s družstvom/členom družstva, zabezpečíme transformáciu družstva.

Informácie: