Hi, How Can We Help You?

Fúzie, akvizície a due diligence

img

Fúzie, akvizície a due diligence

Advokátska kancelária Heger & Partners sa v praxi venuje i analýzam podnikov z právneho, daňového i finančného hľadiska. Klientom ponúkame due diligence t.j. hĺbkovú previerku podniku zameranú na relevantné informácie o spoločníkoch, majetkovej účasti spoločnosti, zmluvných vzťahoch, pracovno – právnych a úverových vzťahoch, právach a záväzkoch podniku voči tretím osobám a iné relevantné informácie podľa požiadaviek klientov.

Informácie: