Hi, How Can We Help You?

Konkurzy a reštrukturalizácie

img

Konkurzy a reštrukturalizácie

Otázky konkurzu a reštrukturalizácie patria do oblasti, v ktorej dlhodobo poskytujeme právnu pomoc a tiež máme skúsenosti aj s výkonom funkcie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.
Vďaka bohatej praxi vieme komplexne posúdiť situáciu dlžníka a pripraviť potrebné podklady na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo na reštrukturalizáciu dlžníka. Pre veriteľov rovnako pripravíme veriteľské návrhy alebo prihlášky na prihlásenie ich pohľadávok do konkurzného či reštrukturalizačného konania.
Pre klientov vypracúvame žaloby a návrhy na uplatnenie ich práv v incidenčných konaniach. Okrem toho ponúkame aj službu kontroly dlžníkov v Obchodnom vestníku v súvislosti s možným začatím konkurzných alebo reštrukturalizačných konaní.

Informácie: