Hi, How Can We Help You?

Náš Tím

Náš tím

Tím našej advokátskej kancelárie pozostáva z advokátov, advokátskych koncipientov, právnych asistentov a administratívnych pracovníkov. Okrem stálych zamestnancov spolupracuje naša advokátska kancelária s externými spolupracujúcimi advokátmi a advokátskymi kanceláriami, vďaka čomu vieme našim klientom poskytnúť rýchle a efektívne právne riešenia na úrovni celej Slovenskej republiky.

Profesionálne skúsenosti

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2002, kde neskôr obhájil aj titul "doktor práv" (JUDr.) Od roku 2002 pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Brázdil & Brázdilová vo Zvolene a po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok v roku 2005 sa stal spolupracujúcim advokátom. V roku 2010 si založil s manželkou vlastnú advokátsku kanceláriu so sídlom v Banskej Bystrici. Je expertom v oblasti družstevného práva. Rovnako tak sa venuje poradenstvu v oblasti rodinných firiem, či poradenstvu v oblasti poľnohospodárstva a stavebného práva. Je autorom viacerých odborných publikácii a článkov. Okrem slovenského jazyka ovláda anglický jazyk, nórsky jazyk a základy nemeckého jazyka.

Profesionálne skúsenosti

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2006. Rigoróznu skúšku zložila na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získala titul "doktorka práv" (JUDr.). Už počas školy praxovala v advokátskej kancelárii Brázdil & Brázdilová vo Zvolene, kde potom pôsobila aj ako advokátska koncipientka. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok je od roku 2010 advokátkou spolupracujúcou s JUDr. Ivanom Hegerom. Špecializuje sa najmä na rodinné právo a otázky náhrady škody a bolestného. Od roku 2010 je rozhodkyňou Arbitrážneho súdu v Banskej Bystrici. Ovláda anglický jazyk a základy nemeckého jazyka.

img

Mgr. Marcel Kozák

Advokátsky koncipient

Profesionálne skúsenosti

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2013. Už počas vysokej školy praxoval u konkurzného a reštrukturalizačného správcu. Neskôr pracoval v advokátskej kancelárii. Od roku 2014 pôsobí v advokátskej kancelárii Heger & Partners. V rámci svojej práce sa zameriava najmä na obchodné právo, právo obchodných spoločností, ich fúzie a zápis subjektov do jednotlivých registrov, vrátane Registra partnerov verejného sektora. Ovláda anglický jazyk a základy nemeckého jazyka.

img

Mgr. Martin Mikuláši

Advokátsky koncipient

Profesionálne skúsenosti

V roku 2018 ukončil vysokoškolské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri štúdiu pracoval na exekútorskom úrade. Od absolvovania záverečnej štátnej skúšky pôsobí ako advokátsky koncipient. Odborne sa zameriava hlavne na oblasť záväzkového, občianskeho a pracovného práva. Ovláda anglický jazyk a základy ruského jazyka.