Hi, How Can We Help You?

Náš Tím

Náš tím

Tím našej advokátskej kancelárie pozostáva z advokátov, advokátskych koncipientov, právnych asistentov a administratívnych pracovníkov. Okrem stálych zamestnancov spolupracuje naša advokátska kancelária s externými spolupracujúcimi advokátmi a advokátskymi kanceláriami, vďaka čomu vieme našim klientom poskytnúť rýchle a efektívne právne riešenia na úrovni celej Slovenskej republiky.

Profesionálne skúsenosti

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2002, kde neskôr obhájil aj titul "doktor práv" (JUDr.) Od roku 2002 pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Brázdil & Brázdilová vo Zvolene a po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok v roku 2005 sa stal spolupracujúcim advokátom. V roku 2010 si založil vlastnú advokátsku kanceláriu so sídlom v Banskej Bystrici. Je autorom viacerých odborných publikácii a článkov. Okrem slovenského jazyka ovláda anglický jazyk, nórsky jazyk a základy nemeckého jazyka.

Profesionálne skúsenosti

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2006. Rigoróznu skúšku zložila na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získala titul "doktorka práv" (JUDr.). Už počas školy praxovala v advokátskej kancelárii Brázdil & Brázdilová vo Zvolene, kde potom pôsobila aj ako advokátska koncipientka. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok je od roku 2010 advokátkou spolupracujúcou s JUDr. Ivanom Hegerom. Od roku 2010 je rozhodkyňou Arbitrážneho súdu v Banskej Bystrici. Ovláda anglický jazyk a základy nemeckého jazyka.

Profesionálne skúsenosti

Absolvovala právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2012. Počas štúdia na vysokej škole vykonávala odbornú stáž na Krajskom súde v Nitre, Okresnej prokuratúre Nitre, Okresnom súde v Banskej Bystrici a na exekútorskom úrade. V roku 2013 vykonala rigoróznu skúšku na základe ktorej jej bol udelený titul "doktorka práv" (JUDr.). Od roku 2011 pracovala v advokátskej kancelárii Heger & Partners ako právna asistentka a neskôr ako advokátska koncipientka. V roku 2016 vykonala advokátsku skúšku s vyznamenaním a v súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii Heger & Partners ako advokátka. Od roku 2016 je zároveň rozhodkyňou Arbitrážneho súdu v Banskej Bystrici zriadeného Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komoru. Ovláda anglický a základy nemeckého jazyka.

Profesionálne skúsenosti

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2013. Už počas vysokej školy praxoval u konkurzného a reštrukturalizačného správcu. Neskôr pracoval v advokátskej kancelárii. Od roku 2014 pôsobí v advokátskej kancelárii Heger & Partners. Ovláda anglický jazyk a základy nemeckého jazyka.