Hi, How Can We Help You?

Obchodné právo

img

Obchodné právo

Advokátska kancelária Heger & Partners poskytuje právne poradenstvo v oblasti všetkých obchodnoprávnych sporov vrátane zastupovania v súdnom a exekučnom konaní. Ponúkame vypracovanie všetkých typov obchodných zmlúv ako aj ich pripomienkovanie.
Klientom ponúkame taktiež vymáhanie pohľadávok pri ktorých preferujeme vymáhanie mimosúdnou cestou. V praxi spolupracujeme s inkasnými spoločnosťami i s rozhodcovskými súdmi, vďaka čomu sa nám darí uspokojiť pohľadávky našich klientov rýchlejšie a efektívnejšie.

Informácie: