Občianske právo

img

Občianske právo

 • Vyhotovenie, pripomienkovanie a uzatváranie všetkých druhov občianskoprávnych zmlúv, najmä:

  • kúpna zmluva

  • darovacia zmluva

  • nájomná zmluva

  • zmluva o pôžičke

  • zmluva o výpožičke

  • záložná zmluva a ďalšie

 • Právna pomoc v oblasti dedičského práva a v oblasti sporov vzniknutých v súvislosti s dedičským konaním

 • Zastupovanie klientov vo veciach náhrady škody a bezdôvodného obohatenia, ochrany osobnosti a susedských sporov


Informácie: