Hi, How Can We Help You?

Pracovné právo

img

Pracovné právo

Advokátska kancelária Heger & Partners má v pracovnoprávnej oblasti skúsenosti so spoluprácou tak so zamestnávateľmi ako i zamestnancami, vďaka čomu vieme klientom poskytnúť profesionálne právne služby i v oblasti pracovného práva.

Pre klientov zabezpečujeme vypracovanie všetkých právnych dokumentov v zmysle Zákonníka práce a to najmä prípravu pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ich pripomienkovanie, vypracovanie pracovného poriadku či dohôd o hmotnej zodpovednosti. Riešime otázky skončenia pracovného pomeru, zodpovednosti za škodu a jej náhrady, zastupovanie zamestnanca a zamestnávateľa v súdnom konaní resp. v mimosúdnom rokovaní so zamestnancom/zamestnávateľom.

Advokátska kancelária Heger & Partners spolupracuje i s veľkými zamestnávateľmi, ktorým ponúka právny servis týkajúci sa hromadného prepúšťania a s tým spojenými organizačnými zmenami.

Informácie: