Hi, How Can We Help You?

Právo obchodných spoločností

img

Právo obchodných spoločností

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti zakladania všetkých druhov obchodných spoločností vrátane družstiev, vykonávaní zmien v už existujúcich obchodných spoločnostiach a družstvách vrátanie procesu ich likvidácie.
Pre klientov, ktorí potrebujú vlastniť spoločnosť do 48 hodín (tzv. ready made spoločnosti), zabezpečíme predaj už novozaloženej spoločnosti, prípadne sprostredkujeme kúpu a predaj už fungujúcich spoločností. V prípade potreby ponúkame možnosť prenájmu sídla (Office hosting).

V súvislosti s právom obchodných spoločností poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • komplexné zakladanie obchodných spoločností a družstiev ako aj organizačných zložiek
  • zabezpečenie potrebných oprávnení a povolení vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi orgánmi na výkon podnikateľskej činnosti
  • zápis obchodných spoločností do obchodného registra
  • zmeny spoločenských dokumentov spoločností a družstiev
  • zmeny štatutárnych orgánov obchodných spoločností
  • zabezpečenie konania valných zhromaždení
  • zvyšovanie a znižovanie základného imania
  • zlučovanie, rozdeľovanie a splývanie obchodných spoločností
  • predaj resp. sprostredkovanie predaja tzv. ready made obchodných spoločností
  • poskytnutie sídla (Office hosting)


Obdobný právny servis zabezpečujeme i fyzickým osobám - živnostníkom pri založení živnosti a vykonaní všetkých potrebných zmien vrátane zrušenia živnosti.

Informácie: