Hi, How Can We Help You?

Rodinné právo

img

Rodinné právo

Náš tím pozostáva z právnikov, ktorí počas svojej praxe nadobudli mnoho skúseností i v oblasti rodinného práva.
Pre našich klientov zabezpečujeme zastupovanie v rozvodovom konaní, zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom (úprava výživného, styku s mal. dieťaťom a podobne), zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v konaní o vyživovacej povinnosti medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela, v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva k dieťaťu, v konaní o nariadenie návratu mal. dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu.
Naše právne služby zahŕňajú najmä prípravu návrhu na rozvod, návrhu na zvýšenie resp. zníženie výživného na maloleté dieťa, vypracovanie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rodičovskú dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, dohodu o vyporiadaní BSM a podobne.

Informácie: