Hi, How Can We Help You?

Stavebné právo a právo nehnuteľností

img

Stavebné právo a právo nehnuteľností

Advokátska kancelária Heger & Partners má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb súvisiacich s nájmom nehnuteľností, prevodom nehnuteľností, výkupom pozemkov, výstavbou, prestavbou a rekonštrukciou rôznych druhov nehnuteľností.
Pre klientov vieme zabezpečiť právnu pomoc počas celej realizácie projektu a to už od založenia spoločnosti, ktorá bude budúcim investorom projektu, cez pomoc pri vyhľadaní a odkúpení vhodnej nehnuteľnosti, poradenstva pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, pri uzatváraní zmlúv na realizáciu projektu ako i poradenstvo pri predaji a prezentácii projektu.


V súvislosti s právom nehnuteľností poskytujeme najmä nasledujúce služby:

  • právne audity vlastníctva nehnuteľností
  • prevody vlastníctva nehnuteľností
  • zriaďovanie záložných a iných vecných práv
  • príprava a pripomienkovanie všetkých druhov zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností
  • poradenstvo pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní
  • komunikácia so štátnymi inštitúciami

Informácie: