Hi, How Can We Help You?

Zápis konečného užívateľa výhod

img

Zápis konečného užívateľa výhod

Realizujeme identifikáciu a zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra. Poradíme najvhodnejšiu dobu na splnenie povinnosti s ohľadom na individuálne potreby klienta. Rovnako tak zabezpečíme zápis všetkých následných zmien pri už zapísaných konečných užívateľoch výhod.

Novela zákona č. 530/2003 Z.z o Obchodnom registri prináša od 01.11.2018 novú povinnosť pre subjekty zapísané v Obchodnom registri, a to zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra. Postaráme sa o splnenie predmetnej povinnosti za Vás. Detailnejšie informácie získate na telefonických a e-mailových kontaktoch uvedených v sekcii kontakty.

Informácie: