Hi, How Can We Help You?

Zmluvy a dohody

img

Zmluvy a dohody

Pomerne veľká časť našich právnych služieb spočíva v právnom poradenstve týkajúcom sa zmlúv a dohôd. Advokátska kancelária Heger & Partners spolupracovala na príprave obchodných zmlúv pre veľké obchodné spoločnosti ako i developerov pôsobiacich v rôznych oblastiach služieb. Nadobudnuté skúsenosti nám umožňujú pripraviť každému klientovi individuálne riešenie a tak eliminovať prípadné riziká konkrétneho zmluvného vzťahu.
Klientom ponúkame kompletnú prípravu a pripomienkovanie zmlúv z oblasti najmä obchodného, občianskeho, stavebného alebo pracovného práva ale aj iných odvetví slovenského právneho poriadku podľa požiadavky klienta.

Informácie: