Hi, How Can We Help You?

Zoznam hospodárskych subjektov

img

Zoznam hospodárskych subjektov

Realizujeme registráciu subjektov do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, vrátane zápisu prípadných zmien.

V súvislosti s účasťou na verejnom obstarávaní a v súvislosti s realizovaním činností na základe verejného obstarávania môže podnikateľom v zmysle § 152 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vzniknúť povinnosť registrácie do Zoznamu hospodárskych subjektov. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov má pre podnikateľa aj ten význam, že v ňom zapísané údaje už nemusí opätovne preukazovať v prípadných ďalších verejných obstarávaniach, ktorých sa zúčastní. Navyše, spolu so zápisom do zoznamu možno spojiť aj registráciu na elektronickom trhovisku.

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov pre Vás zabezpečíme.

Informácie: